LIÊN HỆ

DaCo Đà Nẵng trực thuộc

Công ty TNHH Bất Động Sản Bình An Phúc

Địa chỉ: Tầng 2, số 110 đường 30/4, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Chuyên viên tư vấn: VÕ GIA HUY

Số điện thoại: 0979 269 697

E-Mail: vohuy.bap@gmail.com

Facebook: DaCo Đà Nẵng

Chuyên viên tư vấn: VÕ GIA HUY

Chỉ đường: